Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registre de tractaments

Informació detallada del vostre tractament de dades

Introduïu el codi de tractament (4 dígits)

Per exemple, pel tractament d'atenció social bàsica cal introduir el codi 0070.

Contingut

L’Ajuntament de Barcelona aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i té inventariat en un sol document, anomenat Registre d’activitats de tractament, els tractaments de dades que duu a terme.

Actualment el registre d’activitats de tractaments recull més de 180 tractaments. Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD). Aquesta estructura és la següent:

  • Sector municipal responsable
  • Nom del tractament
  • Finalitat del tractament
  • Cessions de dades
  • Persones afectades pel tractament
  • Norma o base legal habilitant
  • Transferència internacional de dades
  • Tipologia de dades personals
     

Vols exercir algun dret sobre aquests tractaments?

La ciutadania pot exercir un control efectiu sobre les seves dades, tal com estableix la normativa vigent. En concret, aquests són els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l'oblit), limitació i oposició. Atesa la gran quantitat de dades que gestiona l’Ajuntament de Barcelona, és necessari especificar sobre quins tractaments es vol exercir el dret. Si no es concreta l’exercici o es fa de manera incorrecta, s’entendrà que l’afectat/ada ha renunciat a exercir el seu dret. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma. Es poden rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

Per especificar a quin tractament esteu fent referència en la vostra sol·licitud, podeu consultar el registre d’activitats de tractament, disponible tant en format PDF com en format Excel, i cercar-hi, mitjançant el cercador intern, el tractament que escau al vostre cas. En cas de dubtes, podeu contactar amb l’Oficina del Delegat/ada, que us ajudarà a identificar el tractament més adient.

En aquells casos en què el tractament està basat en el consentiment, com és el cas de les subscripcions als butlletins, aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Si es dona aquesta situació, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat el consentiment.

Contingut

Última actualització 16/10/2023