Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Qui tracta les meves dades personals?

Contingut

L'Ajuntament de Barcelona tracta les dades personals de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l'organització municipal o gaudeixin dels seus serveis.

El consistori està organitzat en gerències o àrees de govern, districtes municipals i altres organismes amb personalitat jurídica pròpia com són els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials, les quals tractaran les dades seguint la legislació vigent.
 

Com es recullen aquestes dades?

En la majoria dels casos, les dades personals són recollides directament dels mateixos ciutadans i ciutadanes (persones interessades) mitjançant instàncies o formularis que omplen quan sol·liciten informació, algun servei o inicien algun tràmit amb l’Ajuntament de Barcelona.

Aquestes dades també es poden obtenir en la tramitació dels procediments administratius establerts i mitjançant l’intercanvi de dades previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que també garanteix la protecció i confidencialitat de les dades presents a les administracions públiques.

Les dades també poden ser tractades per terceres persones que gaudeixin de la condició d’encarregats/ades de tractament, mitjançant els contractes o convenis establerts amb aquesta finalitat.

Per últim, els webs de l’Ajuntament de Barcelona utilitzen galetes per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Podeu trobar més informació sobre la política de galetes de l’Ajuntament de Barcelona accedint aquí: https://www.barcelona.cat/common/cookies/es/cookies.html
 

Qui vetlla perquè l'Ajuntament de Barcelona compleixi la normativa?

El/la delegat/ada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Si teniu dubtes sobre com s’aplica aquesta normativa a l’Ajuntament de Barcelona, podeu contactar amb el/la delegat/ada de protecció de dades, que us respondrà tant aviat com sigui possible per resoldre les vostres consultes.

Última actualització 24/03/2020