Esteu aquí

Es cedeixen les meves dades a tercers?

La cessió o comunicació de dades és un tractament de dades que suposa revelar-les a una persona diferent del titular, és a dir, a un tercer a qui es dona accés a la informació, sempre que no tingui la consideració d’encarregat/ada del tractament.

Les dades recollides per l’Ajuntament de Barcelona únicament són objecte de cessió o comunicació a tercers si es compta amb el consentiment de la persona interessada o si així ho permet la legislació vigent.

L'Ajuntament de Barcelona no fa transferències internacionals de dades, excepte en el cas concret del tractament de gestió d’accidents de circulació, on sí que es preveuen transferències internacionals de dades relatives a accidents de tràfic quan la persona afectada sigui de tercers països.

Casos en què l'Ajuntament pot cedir les dades a tercers:
  1. 1

    Si existeix una habilitació o obligació legal aplicable, poden cedir-se dades a jutges, tribunals i administracions públiques.

  2. 2

    Si la persona afectada n'autoritza la cessió, també poden cedir-se a altres administracions públiques.

  3. 3

    Si un contracte de serveis externs requereix el tractament de les dades, l'Ajuntament pot encarregar-ne el tractament a l'empresa adjudicatària.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Accesos directes a informació relativa a les dades personals

Última actualització 24/03/2020