Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Es cedeixen les meves dades a tercers?

Contingut

La cessió o comunicació de dades és un tractament de dades que suposa revelar-les a una persona diferent del titular, és a dir, a un tercer a qui es dona accés a la informació, sempre que no tingui la consideració d’encarregat/ada del tractament.

Les dades recollides per l’Ajuntament de Barcelona únicament són objecte de cessió o comunicació a tercers si es compta amb el consentiment de la persona interessada o si així ho permet la legislació vigent.

L'Ajuntament de Barcelona no fa transferències internacionals de dades, excepte en el cas concret del tractament de gestió d’accidents de circulació, on sí que es preveuen transferències internacionals de dades relatives a accidents de tràfic quan la persona afectada sigui de tercers països.

Casos en què l'Ajuntament pot cedir les dades a tercers:

1

Si existeix una habilitació o obligació legal aplicable, poden cedir-se dades a jutges, tribunals i administracions públiques.
Icono infografia

2

Si la persona afectada n'autoritza la cessió, també poden cedir-se a altres administracions públiques.
Icono infografia

3

Si un contracte de serveis externs requereix el tractament de les dades, l'Ajuntament pot encarregar-ne el tractament a l'empresa adjudicatària.
Icono infografia

Última actualització 24/03/2020